แก้ไขเมื่อ 12 กันยายน 2564

บริษัท ทวินโฟลวส์ โฮลดิ้ง จำกัด (ทวินโฟลวส์) ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและผู้ใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์นี้ รวมถึงส่วนของเว็บไซต์ที่เข้าถึงโดยลูกค้าและผู้ใช้ ทวินโฟลวส์ การสั่งซื้อล่วงหน้าหรือการซื้อผลิตภัณฑ์ของ ทวินโฟลวส์ ผ่านทางเว็บไซต์ (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) และบริการที่ ทวินโฟลวส์ นำเสนอ รวมถึง ผ่านการใช้สมาร์ทการ์ด ทวินโฟลวส์ หรือสถานีชาร์จ ทวินโฟลวส์ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) โดยการใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการ หรือโดยการส่งข้อมูลให้เรา ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล แอปพลิเคชั่นมือถือหรืออย่างอื่น คุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นคุณควรกลับมาตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเว็บไซต์ของเรา สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญที่ส่งผลต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะโพสต์ประกาศที่ชัดเจนยิ่งขึ้นบนเว็บไซต์ของการเปลี่ยนแปลง และเราอาจส่งการแจ้งเตือนถึงคุณทางข้อความอิเล็กทรอนิกส์หากเรามีที่อยู่อีเมลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคุณ

วันที่เปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวครั้งล่าสุดจะระบุไว้ที่ด้านล่างของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดตรวจสอบเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดเมื่อใด หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราผ่านข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในส่วนที่ 9 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประมาณสามสิบ (30) วันก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผล หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ คุณต้องหยุดใช้บริการ มิฉะนั้น เราจะถือว่าการใช้งานต่อไปของคุณเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลง

เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประมาณสามสิบ (30) วันก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผล

  1. การรวบรวมและการใช้ข้อมูล

ทวินโฟลวส์ รวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์และบริการ และใช้ข้อมูลนี้ในรูปแบบต่างๆ

ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่าง (เช่น ที่อยู่ IP ของคุณ ประเภทของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ หน้าที่ดู และเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมก่อนที่คุณจะมาที่เว็บไซต์ของเรา เพื่อให้เข้าใจว่า ผู้ใช้นำทางผ่านเว็บไซต์และปรับปรุงประสบการณ์ของคุณโดยใช้เว็บไซต์ ข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุตัวบุคคลโดยตรงและเราไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตัวบุคคลใด ๆ เราอาจยังคงรวบรวมข้อมูลดังกล่าวรวมถึงเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม หลังจากใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อจุดประสงค์เดียวกันหลังจากที่คุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหากคุณเข้าใช้เว็บไซต์บนโทรศัพท์หรืออุปกรณ์พกพาอื่น ๆ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

การติดตามทางภูมิศาสตร์ เราใช้การติดตามทางภูมิศาสตร์ในแอปพลิเคชันมือถือ เว็บไซต์ และในแอปพลิเคชัน ทวินโฟลวส์ ของเราสำหรับความพยายามทางการตลาด การบริการลูกค้า ประสบการณ์ลูกค้าของ ทวินโฟลวส์ และเพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา

ข้อมูลรวม. ทวินโฟลวส์ อาจวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้บริการ ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมในรูปแบบรวม โดยไม่ระบุผู้ใช้เป็นรายบุคคล เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงบริการและให้ข้อมูลนี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง

คุ้กกี้. เช่นเดียวกับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ เรายังใช้คุกกี้เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่บางเว็บไซต์เขียนลงในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชม ไฟล์คุกกี้สามารถมีข้อมูลเช่น ID ผู้ใช้ที่ไซต์ใช้เพื่อติดตามหน้าที่คุณได้เยี่ยมชม แต่ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้นที่คุกกี้สามารถมีได้คือข้อมูลที่คุณจัดหาเอง คุกกี้ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ของคุณหรืออ่านไฟล์คุกกี้ที่สร้างโดยไซต์อื่น บางส่วนของเว็บไซต์ใช้คุกกี้เพื่อติดตามรูปแบบการรับส่งข้อมูลของผู้ใช้ ทวินโฟลวส์ ดำเนินการนี้เพื่อกำหนดประโยชน์ของข้อมูลเว็บไซต์ต่อผู้ใช้ของเรา และเพื่อดูว่าโครงสร้างการนำทางของเรามีประสิทธิภาพเพียงใดในการช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลนั้น ข้อมูลที่รวบรวมจะไม่ระบุชื่อและรวบรวม ทวินโฟลวส์ ไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลนี้กับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้แต่ละราย และไม่แบ่งปันข้อมูลนี้หรือขายให้กับบุคคลที่สาม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและวิธีที่เราใช้และเปิดเผยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการโต้ตอบระหว่างบุคคลและ ทวินโฟลวส์

ตัวอย่างเช่น หากคุณสมัครใช้บริการ ใช้บริการ หรือส่งอีเมลหรือการสื่อสารอื่นๆ ไปยัง ทวินโฟลวส์ เราอาจเก็บการสื่อสารเหล่านั้นไว้เพื่อดำเนินการตามข้อซักถามของคุณ ตอบกลับคำขอของคุณ และปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเรา เมื่อคุณลงทะเบียนใช้บริการ เราอาจขอข้อมูลบางอย่างจากคุณ (เช่น ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ บัตรเครดิต หรือข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ เป็นต้น) เมื่อใช้บริการ คุณอาจถูกขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยระบุตัวคุณ ให้ข้อมูลการใช้งาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของคุณ ข้อมูลทั้งหมดนี้ใช้เพื่อระบุตัวคุณโดยเฉพาะเรียกว่า “ข้อมูลผู้ใช้” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลการซื้อและเข้าสู่ระบบ หากคุณสั่งซื้อล่วงหน้าหรือซื้อผลิตภัณฑ์ ทวินโฟลวส์ จากเว็บไซต์ของเราหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เราอาจขอให้คุณระบุชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินและจัดส่ง ข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลการชำระเงินอื่น ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น หากคุณสร้างบัญชีเพื่อสั่งจองล่วงหน้าหรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของ ทวินโฟลวส์ ชื่อ ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินและที่อยู่ในการจัดส่งของคุณ และข้อมูลบัตรเครดิตสี่หลักสุดท้ายของคุณอาจถูกจัดเก็บโดย ทวินโฟลวส์ เราไม่รวบรวมหรือจัดเก็บ: (i) เมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเครดิตของคุณ (นอกเหนือจาก 4 หลักสุดท้าย) วันหมดอายุ หรือ CVV2 หรือรหัสยืนยันตัวตนที่ไม่แสดงบัตรอื่นๆ และ (ii) เมื่อชำระเงินโดยผู้ประมวลผลการชำระเงินบุคคลที่สาม ข้อมูลใดๆ ที่มอบให้แก่ PayPal นอกเหนือจากชื่อ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลธุรกรรมอ้างอิงของคุณ ผู้ให้บริการประมวลผลบุคคลที่สามของเรา (ซึ่งรวมถึง Cybersource) จะรวบรวมข้อมูลนี้ แม้จะเป็นผู้เยี่ยมชมเมื่อมีการสั่งซื้อ

หากคุณสร้างบัญชีสำหรับการสั่งซื้อล่วงหน้าหรือการซื้อ และเลือกให้บันทึกข้อมูลบัตรชำระเงิน ผู้ให้บริการประมวลผลที่เป็นบุคคลภายนอกของเราจะจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินของคุณ ข้อมูลที่รวบรวมโดยผู้ให้บริการประมวลผลแต่ละรายของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Braintree, Cybersource และ USA ePay) อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ของแต่ละบริษัท ซึ่งอาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราว เราขอให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ไปยังผู้ให้บริการประมวลผลเหล่านี้

เมื่อคุณใช้บริการของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรบางอย่าง (เช่น ตำแหน่งสถานีชาร์จ ทวินโฟลวส์ และระยะเวลาในการชาร์จ) เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบการใช้งานและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในการใช้บริการของเรา

เราใช้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อประมวลผลแอปพลิเคชัน เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าและผู้ใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องและตอบสนองที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะลูกค้าหรือผู้ใช้เกี่ยวกับบริการ โปรดทราบว่าเราขอสงวนสิทธิ์ในการส่งการสื่อสารบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ เช่น ประกาศเกี่ยวกับบริการ ประกาศเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่หรือข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ข้อความด้านการดูแลระบบ และการสื่อสารเกี่ยวกับบัญชีของคุณ

การโฆษณา เราอาจใช้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อจัดเตรียมโฆษณาจาก ทวินโฟลวส์ หรือพันธมิตรให้กับคุณ แต่คุณจะมีโอกาสเลือกไม่รับการสื่อสารเหล่านี้ ในบางครั้ง คุณอาจได้รับข้อเสนอผ่าน ทวินโฟลวส์ จากธุรกิจบุคคลที่สาม ข้อเสนอเหล่านี้อาจต้องการให้คุณให้ข้อมูลแก่พวกเขา หากคุณเลือกที่จะยอมรับข้อเสนอของพวกเขา คุณควรจำไว้ว่าข้อเสนอเหล่านี้ทำขึ้นโดยตัวธุรกิจเอง ไม่ใช่ ทวินโฟลวส์ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าได้อ่านข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของธุรกิจเหล่านี้ก่อนที่จะให้ข้อมูลใดๆ แก่พวกเขา เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลของคุณ ทวินโฟลวส์ อาจได้รับข้อมูลจากธุรกิจเหล่านี้เกี่ยวกับการตอบสนองต่อข้อเสนอของพวกเขา เพื่อให้ ทวินโฟลวส์ ปรับแต่งประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณได้ดียิ่งขึ้น

ในบางครั้ง เราอาจรวบรวมข้อมูลผ่านการสำรวจออนไลน์หรือโพล การมีส่วนร่วมในแบบสำรวจหรือโพลเหล่านี้เป็นความสมัครใจทั้งหมด และคุณอาจปฏิเสธที่จะเข้าร่วม

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก เว็บไซต์และบริการมีไว้สำหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้ใหญ่ และ ทวินโฟลวส์ ไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใดก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปีโดยเจตนาและรู้เท่าทัน

โทรศัพท์. เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาคุณภาพการบริการ อาจมีการบันทึกการโทรทางโทรศัพท์ไปยังสายบริการลูกค้าของเรา หากการโทรของคุณอยู่ภายใต้โปรแกรมประกันคุณภาพ คุณจะได้รับคำแนะนำก่อนที่จะพูดคุยกับตัวแทน

  1. การแบ่งปันข้อมูล

สถานการณ์ที่ ทวินโฟลวส์ อาจแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้กับผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรานั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างสมเหตุสมผลกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวม เช่น การให้บริการหรือผลิตภัณฑ์แก่ผู้ใช้ เช่นกัน เราอาจแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

ก. ถึงโปรแกรมพันธมิตร (ตามที่กำหนดไว้ในที่นี้) (แต่เฉพาะในกรณีที่คุณเข้าร่วมในข้อเสนอหรือโปรแกรมที่เสนอโดย ทวินโฟลวส์ ร่วมกับพันธมิตรรายใดรายหนึ่ง (แต่ละรายเรียกว่า “โปรแกรมพันธมิตร”) เพื่อให้ ทวินโฟลวส์ และโปรแกรมพันธมิตร ให้บริการ ยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมในข้อเสนอหรือโปรแกรมดังกล่าว (เช่น โดยการแชร์และยืนยัน VIN ของรถคุณ) และเพื่อให้พาร์ทเนอร์โปรแกรมเข้าใจรูปแบบการใช้งานของคุณ และปรับปรุงข้อเสนอหรือโปรแกรมของ ทวินโฟลวส์ หรือ ข้อเสนอ โปรแกรม หรือบริการอื่นๆ ที่เสนอโดยโปรแกรมพันธมิตร

ข. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนที่เสนอหรือตามจริง การประกัน การขาย การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ การโอนหรือการกำจัดธุรกิจหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา (รวมถึงบัญชี) เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินและ/หรือดำเนินการธุรกรรมที่เสนอ ผู้สืบทอดและผู้ที่ได้รับมอบหมายของเราอาจรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันกับที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ค. ถึงผู้จัดจำหน่ายของเรา เจ้าของสถานีชาร์จ ทวินโฟลวส์ ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา และผู้ให้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่เรา (ผู้รับดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด)

ง. สำหรับการเรียกเก็บเงิน;

จ. เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการลูกค้าในขอบเขตที่บุคคลภายนอกมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการลูกค้า

ฉ. เพื่อแก้ไขข้อพิพาทหรือข้อสงสัยของลูกค้า

ช. ในกรณีที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นของการล้มละลาย การล้มละลาย หรือการพิทักษ์ทรัพย์ของ ทวินโฟลวส์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกโอนไปเป็นหนึ่งในทรัพย์สินทางธุรกิจของ ทวินโฟลวส์

ซ. ที่เรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อรัฐบาลหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ และ

ฌ. ในที่ที่เราได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เช่น ในการใช้วิธีการที่เหมาะสมและถูกกฎหมายเพื่อบังคับใช้สิทธิ์ของคุณ หรือเพื่อตรวจสอบความสงสัยในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

เราอาจรวบรวมข้อมูลและข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ และให้ข้อมูลและข้อมูลที่รวบรวมดังกล่าวแก่: (i) ผู้โฆษณา เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขาย; และ/หรือ (ii) ให้กับพันธมิตรสถานีชาร์จ ทวินโฟลวส์ เพื่อให้เข้าใจรูปแบบการใช้งานของลูกค้า ทวินโฟลวส์ และผู้ใช้ที่ใช้สถานีชาร์จของตนได้ดีขึ้น ในสถานการณ์เหล่านี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวคุณได้

การเข้าถึงโดย ทวินโฟลวส์ ผู้จัดจำหน่าย เจ้าของสถานีชาร์จ ทวินโฟลวส์ หรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา ตัวแทน และตัวแทนที่เกี่ยวข้องในข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณให้นั้นจำกัดเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการทางธุรกิจที่นำเสนอ และเพื่อให้พวกเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มพูนประสบการณ์ของคุณกับ ทวินโฟลวส์

  1. มาตรการรักษาความปลอดภัย

เพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่คุณส่งผ่านเว็บไซต์หรือบริการ ทวินโฟลวส์ ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยที่เข้ารหัสข้อมูลที่คุณป้อนก่อนที่จะส่งถึงเรา นอกจากนี้ ทวินโฟลวส์ ยังใช้แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐานเพื่อปกป้องข้อมูลผู้ใช้จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม คุณควรจำไว้ว่าเว็บไซต์และบริการทำงานบนซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และเครือข่าย ส่วนประกอบใด ๆ ที่อาจจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาเป็นครั้งคราว หรือประสบปัญหาหรือการละเมิดความปลอดภัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา และเราไม่รับผิดชอบ .

  1. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม การเข้าถึงเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง และ ทวินโฟลวส์ จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล ข้อมูล ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อความบนเว็บไซต์เหล่านี้ ทวินโฟลวส์ ให้ลิงก์เหล่านี้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และการรวมลิงก์ดังกล่าวไม่ได้หมายความถึงการรับรอง โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สาม ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์บุคคลที่สามอย่างใกล้ชิด เพื่อเรียนรู้วิธีที่พวกเขารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  1. การเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ของคุณ

เราจะพยายามอัปเดตข้อมูลผู้ใช้ของคุณเมื่อเราทราบถึงการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม เราจะสามารถให้บริการคุณได้ดีที่สุดหากคุณอัปเดตข้อมูลผู้ใช้ของคุณ หรือแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลง (หรือข้อผิดพลาดใน) ข้อมูลผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถอัปเดตข้อมูลผู้ใช้ของคุณผ่านทางเว็บไซต์ หรือหากคุณไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริการลูกค้าตามข้อมูลติดต่อที่แสดงด้านล่าง เพื่อให้เราสามารถให้บริการคุณได้ดีที่สุด โปรดระบุชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และอีเมลเมื่อติดต่อเรา

  1. การยินยอมให้ดำเนินกิจกรรมนอกประเทศไทย

เซิร์ฟเวอร์ของ ทวินโฟลวส์ ตั้งอยู่ในประเทศไทย และ ทวินโฟลวส์ ดำเนินกิจกรรมนอกประเทศไทย นอกจากนี้ ทวินโฟลวส์ ยังดำเนินกิจกรรมนอกประเทศไทยผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจึงอาจได้รับการประมวลผล ใช้ จัดเก็บหรือเข้าถึงในประเทศไทย คุณรับทราบและตกลงว่าด้วยเหตุนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกประมวลผล ใช้ จัดเก็บหรือเข้าถึงในประเทศอื่น ๆ และอาจอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอาจถูกเปิดเผยเพื่อตอบสนองความต้องการหรือคำขอที่ถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐ ศาล หรือการบังคับใช้กฎหมายในประเทศอื่นๆ

  1. กฎหมายที่ใช้บังคับ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ภายใต้ศาลไทยเท่านั้น คุณยินยอมให้มีการตัดสินข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือบริการของเราในประเทศไทย

  1. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โปรดส่งอีเมลหาเราได้ที่ Contact@TwinFlows.com.